Oslo Mikrospinneri

Oslo mikrospinneri bruker den fineste ulla fra norske sauer til å lage det fineste garnet.