Vilkår- og salgsbetingelser

1. Generelt
1.1
. Loopi er et moteteknologiselskap som gjennom klesutleie og upcycling
utvikler bærekraftige løsninger i motebransjen.
1.2.
Følgende betingelser gjelder for alle registrerte brukere og omfatter alle tjenester
Loopi leverer. Sammen med din bestilling, bekreftet gjennom et kjøp, utgjør disse
betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøp.
1.3
. Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven,
angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og
kredittkjøpsloven.

2. Definisjon av parter
2. 1
. Selger er: Loopi, org. nr. 930 002 895, Haneborgveien 74, 1463 Fjellhamar, og
blir i det følgende benevnt «Loopi», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».
2.2
. Bruker er: En person med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har
registrert brukerkonto.
2.3
. Kjøper er: En bruker som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold
med Loopi ved å gjennomføre et kjøp. Den person blir i det følgende benevnt
«kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».


3. Brukerkrav
3.1
. Mindreårige, definert som personer under 18 år, er ansvarlige for å ha mottatt
foreldres samtykke før de bruker tjenesten.
3.2
. En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person med tilhørende personalia og
brukerinformasjon.
3.3.
Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å:
3.3.1.
Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon.
3.3.2.
Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir
uriktig informasjon, eller Loopi mistenker at du har oppgitt uriktig
informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten,
holde tilbake, kansellere eller slette din bestilling.
3.4.
Den som er registrert som bruker og som kunde hos Loopi er ansvarlig for
betaling av de ytelser Loopi leverer i henhold til nærværende vilkår.
3.4.1
. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder
uvedkommendes bruk.


4. Personvern
4.1.
På Loopi ber vi alle som ønsker å leie klær om å registrere konto og noen
opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er
lovpålagt og noe er nødvendig for å levere varene du eventuelt bestiller.
4.2.
Hvordan vi behandler disse brukeropplysningene kan du lese mer om i vår
personvernerklæring.


5. Priser
5.1.
Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK).
5.1.1.
Vi er lovpålagt til å presisere dersom merverdiavgift er inkludert i prisen.
5.1.2.
Vi tar forbehold om prisfeil på grunn av trykk-/datafeil, prisendring i
forbindelse med devaluering eller momsendringer.
5.2.
Startpriser til engangsleie inkluderer:
5.2.1.
leie av plagget for minsteperiode på én (1) uke.
5.2.2.
miljøvennlige emballasjer (komposterbare poser eller resirkulerte
papirposer).
5.2.3.
vask av plagget mellom ulike leietakere.
5.2.4
. inkludert forsikring som dekker skade og slitasje utover vanlig
bruksslitasje (se mer om Skade og Forsikring §15)
5.3.
Vi forbeholder oss retten til variasjon av startpris på våre klesplagg basert på
ulike betingelser (bl.a. nypris, renseri- og øvrige kostnader).
5.4.
Kjøpesummen er totalbeløpet som kjøper skal betale. Den varierer avhengig av
ønsket antall plagg og leieperiode (se mer om Leieperiode i §6).
5.5.
Kjøpesummen inkluderer ikke eventuelle tilleggskostnader som:
5.5.1.
Administrasjons- og forsinkelsesgebyrer (se mer om, Tilfredshetsgaranti
§11, Returlevering av klær §13, Skade og forsikring §14).
5.5.2.
Reparasjon som faller utenfor inkludert forsikring (se mer om Skade og
forsikring §14).
5.5.3.
Kompensasjon (se mer om Skade og forsikring §14).
5.6.
Vi holder på med å teste konseptet og alt som sammenfaller med dette inkludert
våre priser. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre prisene våre, hvis nødvendig for
selskapet innenfor rimelighetens grenser.


6. Leieperiode
6.1.
Alle engangsleie inkluderer en leieperiode på minst én (1) uke.
6.1.1.
Perioden starter i det tidspunktet du henter klærne.
6.2
. Hvis ønskelig kan du fornye leieperioden i appen, og dermed beholde klærne i en
ny leieperiode.
6.2.1.
Dersom ikke noe annet er avtalt, vil vi ikke fornye din leieperiode.
6.2.2.
Leieperioden kan fornyes så ofte du vil.


7. Rabattkoder
7.1.
Loopi kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller
gavekort, i form av digitale rabattkoder.
7.2.
Rabattkoder utløses når gitte vilkår oppfylles.
7.3.
Rabattkoder kan være gyldige for ett (1) kjøp (kjøpesum).
7.4.
Rabattkoder kan normalt ikke kombineres på samme handel.
7.5
. Rabattkoder kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én (1)
gang.
7.6.
Loopi kan tilby rabatter i form av rabattkoder i forbindelse med kampanjer, f.eks.
for å oppfordre til å begynne å handle eller som belønning til konkurranse.
7.7.
Loopi deler ut rabattkoder etter eget forgodtbefinnende. Vi forbeholder oss
retten til å endre vilkårene for utstedelse når som helst.


8. Betaling
8.1
. Betaling inngås når ved kjøp av en engangsleie.
8.2.
Betaling inngås ved fornyelse av en engangsleie.
8.3.
Betaling av tilleggskostnader:
8.3.1.
Fakturerte tilleggskostnader skal betales innen oppgitt forfallsdato (§11,
Tilfredshetsgaranti §11, Skade og forsikring §14).
8.3.1.1.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


9. Angrerett
9.1
. Loopi forholder seg til enhver tid til gjeldende regler i Angrerettloven som gir en
generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp.
Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte
ytelser, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:
Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:
9.1.1.
Tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den
næringsdrivende (Loopi AS) om å besøke forbrukeren (deg).
9.1.2.
Transport (inkludert eller ekstra frakt) av varer der det er fastsatt en
bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.


10. Produktavvik

Ettersom vi tok bildene våre med naturlig belysning, kan noen klær variere litt i farge og stil
fra bildene som vises på nettsiden.


11. Tilfredshetsgaranti
11.1.
Tilfredshetsgarantien gjelder dersom du leier ett eller flere plagg, og i sjeldne
tilfeller at varen(e) har uanmeldte skader eller ikke passer som forventet. Garantien
innebærer at du har krav på refusjon av kjøpet.


13. Returlevering av klær
13.1.
Klærne leveres tilbake senest på sluttdato av engangsleie.
13.2.
Dersom klærne ikke leveres innen oppgitt frist, forbeholder oss retten til å
belaste deg med forsinkelsesgebyr på kr. 100,- per dag opp til varene leveres.
13.2.1.
Forsinkelsesgebyrer kan være opptil kl. 3000,- (tilsvarer 30
forsinkede dager). Med mindre klær har blitt levert eller leieperioden har blitt
fornyet i mellomtiden. Vi forbeholder oss retten til å fakturere forsinkede dager
før retur av klær eller fornyelse av leieperioden.
13.2.2.
Etter 30 dager, dersom verken varer har blitt returnert eller
leieperioden har blitt fornyet, vil varer bli ansett som stjålet, og vi forbeholder
oss retten til å anmelde deg til politiet for tyveri.


14. Skade og forsikring
14.1.
Det forventes at du behandler varene med forsiktighet og returnerer dem i
samme stand som da de ble levert til deg.
14.2.
Startprisen og abonnementene inkluderer forsikring som dekker skade og
slitasje utover vanlig bruksslitasje (se mer om Priser §5.2.4.).
14.3.
  Inkluderte forsikringen dekker slitasjer som ødelagte glidelåser, små flekker, løse eller mistede perler/paljetter, eller slitasje som vi anser som typisk for bruk av klær.
14.4.
For slitasjer som ikke er dekket av ovennevnte forsikring, men varen(e) fremdeles anses som brukbar, forbeholder vi retten til å fakturere deg
reparasjonsgebyr i henhold til graden av skade og varens verdi på tidspunktet for
ulykken/skaden. Avhengig av vareverdi, kan reparasjonsgebyr være opptil kr. 1000,-
per vare. Merk at merverdiavgift kan legges til reparasjonsgebyr.
14.5
. Hvis én vare blir stjålet, mistet eller ødelagt uten mulig reparasjon, forbeholder
vi oss retten til å fakturere deg for kompensasjon av varen. Kompensasjon vil være
basert på bestemt salgsverdien til ny eller lignende vare og kan være opptil kr. 4000,-
per vare.
14.6.
Dersom du trenger å vaske ett eller flere plagg, forventes det at du følger
instruksjonene på vaskemerket på varene, eller angitt på nettsiden.
1
4.7. Eventuell vaskeskade som følge av feil behandling, anses ikke som vanlig bruksslitasje. Avhengig av graden av skade, forbeholder vi oss retten til å
fakturere deg et eventuelt reparasjonsgebyr eller kompensasjon (se §14.4.; 14.5.).


15. Force Majeure

Partene skal ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller mangler hvis det er vist at disse
skyldes en hindring utenfor partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne forventes
å ha tatt i betraktning på tidspunktet for avtalen eller unngå eller overvinne konsekvensene.


16. Vilkårendringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene når som helst ved å publisere
oppdateringer på nettsiden vår.


17. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i
omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.